fbpx

KRAKÓW 18-19.11.2023

CHORZÓW 25-26.11.2023

WROCŁAW 02-03.12.2023

WARSZAWA 09-10.12.2023

REGULAMIN WYDARZENIA

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem wydarzenia jest Czas Reakcji sp. z.o.o., zwana w późniejszej części regulaminu Organizatorem.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia
3. Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń w 2023 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydarzenie odbywa się w Krakowie na obiekcie klubu TS Tramwaj Kraków ul. Praska 61a w dniach 18-19.11.2023 roku w godzinach 9-17
2. Aby wziąć udział w wydarzeniu uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.fitlightarena.pl
3. Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną z odpowiedzią. W przypadku przyjęcia na turniej otrzyma numer przelewu na który musi uiścić opłatę za udział w wydarzeniu.
4. Uczestnik opłatę za udział w turnieju opłaca przelewem lub gotówką w dniu wydarzenia.
5. Opłata za udział wynosi 100 zł. Jest możliwość otrzymania faktury.
6. W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość w której bierze udział w wydarzeniu.
7. Ilość osób w wydarzeniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie płatności.
8. Organizator w wiadomości zwrotnej do uczestnika poinformuje o godzinie której ma się pojawić uczestnik.
9. Czas dla każdego uczestnika podczas wydarzenia to ok 60 minut które jest podzielone na 3 strefy:
a) strefa 1 - Turniej band (czas trwania ok 30 minut)
b) strefa 2 - Trenuj z Krzychem (nauka trików piłkarskich, 1x1 z Krzysztofem Golonką) ok 15 minut
c) strefa 3 - Strzel Gaborowi - rzut karny, pojedynek 1x1 z Grzegorzem “Gaborem” Jędrzejewskim ok 15 minut
10. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania wydarzenia
11. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki w trakcie wydarzenia
12. Należy przestrzegać wszelkich zarządzeń Organizatora.
13. Na boisku oraz w szatniach mogą przebywać tylko zawodnicy zgłoszeni w wydarzeniu.
14. W szatniach nie należy pozostawiać żadnych wartościowych przedmiotów, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

ZASADY TURNIEJU

1. Turniej odbywa się w Krakowie na stadionie klubu TS Tramwaj Kraków ul. Praska 61a
2. Turniej odbywa się na sztucznym boisko pod balonem.
3. Obuwie w jakim można wystąpić to turfy lub halówki - zakaz gry w korkach.
4. W turnieju uczestniczą zawodnicy w kategoriach orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy i junior starszy (od rocznika 2014 do rocznika 2005)
5. Turniej odbywa się w każdej kategorii wiekowej oddzielnie.
6. W turnieju w danej kategorii wiekowej biorą udział chłopcy i dziewczyny.
7. Każdy zawodnik będzie miał do wykonania 3 próby.
8. Czas próby to 1 minuta.
9. Zadaniem zawodnika jest w trakcie 1 minuty (1 próby) zgasić jak największą liczbę lampek które zaświecają się nad jedną z band. Lampka gaśnie poprzez trawienie piłki w bandę.
10. Bandy są 4, Ustawione w rombie w odległości od siebie 6 metrów.
11. W przypadku gdy zawodnik nie trawi w bandę to zabiera jedną z piłek ustawionych w narożnikach pola.
12. Najlepszy wynik z 3 prób jest liczony w turnieju.
13. W przypadku takiego samego wyniku w celu rozstrzygnięcia liczona jest druga lepsza próba.
14. W przypadku takiego samego wyniku w drugiej próbie decyduje trzecia próba.
15. W przypadku takich samych wyników w 3 próbach uczestnicy mają dogrywkę i wykonają czwartą próbę.

NAGRODY

1. Każda zawodnik otrzymuje pamiątkowe zdjęcie
2. Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymają voucher
3. Vouchery - I miejsce - II miejsce - III miejsce do Sklepu R-gol - nagrody w każdym turnieju
4. Suplementy Sporters dla miejsc I-III i saszetki dla każdego uczestnika
5. Darmowa konsultacja dietetyczna z Dietetykiem Sportowym od Dietetyka Młodych Sportowców i SportuJemy
6. Pakiety od Futbol Home

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w turnieju oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, zgody na publikację wizerunku oraz przetwarzania danych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem turnieju bez konieczności podania przyczyny takiej decyzji.
3. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decydujące zdanie będzie miał Organizator.
4. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych oraz wizerunków zawodników do działań informacyjno-promocyjnych (relacje, zdjęcia z wydarzenia).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zależności od obowiązujących w terminie zawodów przepisów i obostrzeń dotyczących ewentualnego stanu epidemii.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czas Reakcji sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 86/410 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:.
- nazwisko i imię
- e-mail Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Czas Reakcji sp.zo.o. e-mail: kontakt@czasreakcji.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zgłoszenia się na wydarzenie Fitlight Arena i nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą współadministrowane ani profilowane.
3. posiada Pani/Pan prawo do: . żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
. przenoszenia danych,
. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia. 5. Podanie danych jest dobrowolne

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Czas Reakcji sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 86/410 mojego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia Fitlight Arena w Krakowie w dniu 18-19.11.2023r, którego byłam/em uczestnikiem, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Czas Reakcji sp.z.o.o. w celu ogłoszenia wyników oraz promocji wydarzenia. Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Odkryj Nowe Wyzwania na Boisku!
Odkryj pasję do piłki na FITLIGHT ARENIE i dołącz do tej piłkarskiej rewolucji.
Zarejestruj się już teraz i sprawdź, jak szybko potrafisz reagować na boisku, rywalizując z Gwiazdami piłki! Niech ta przygoda stanie się Twoją rewolucją!